Vay ngân hàng đầu tư bất động sản, nên không

Vay ngân hàng đầu tư bất động sản, nên không | Vay ngân hàng để đầu tư bất động sản chỉ hợp lý và khả khi với hai điều kiện.  Mức tăng trưởng cao hơn lãi suất hằng năm.  Tiền cho thuê cao hơn phần trả góp.  Cả hai đều không tồn ở Việt Nam … Read more

Ngân hàng Việt tuyển gái xinh, ngân hàng Tây tuyển người làm được việc

Ngân hàng Việt tuyển gái xinh, ngân hàng Tây tuyển người làm được việc | Có một cô gái mới đi phỏng vấn xong ở một ngân hàng cho vị trí chăm sóc khách hàng. Công việc không có gì khó, chủ yếu làm ở quầy giao dịch và dư sức so với một người … Read more

Ngân hàng tăng vốn điều lệ, cổ phiếu giảm hay tăng

Ngân hàng tăng vốn điều lệ, cổ phiếu giảm hay tăng | Việc một ngân hàng tăng vốn điều lệ khác biệt với giá cổ phiếu. Nó có thể ảnh hưởng nhưng không liên quan đến nhau.  Họ tăng vốn vì các nhà đầu tư muốn bơm thêm tiền vô mà không cần qua các … Read more

Người giàu, nghèo và gửi ngân hàng

Người giàu, nghèo và gửi ngân hàng | So sánh sai thời điểm và mục đích.  1. Người giàu vay ngân hàng vì lợi tức họ nhận được cao hơn lãi. Khi có tiền dư họ vẫn gửi ngân hàng.  2. Người nghèo thì gửi tiết kiệm. Khi có đủ vốn thì họ sẽ dùng. … Read more