Ngân hàng Việt tuyển gái xinh, ngân hàng Tây tuyển người làm được việc

Ngân hàng Việt tuyển gái xinh, ngân hàng Tây tuyển người làm được việc | Có một cô gái mới đi phỏng vấn xong ở một ngân hàng cho vị trí chăm sóc khách hàng. Công việc không có gì khó, chủ yếu làm ở quầy giao dịch và dư sức so với một người … Read more