Ngân hàng tăng vốn điều lệ, cổ phiếu giảm hay tăng

Ngân hàng tăng vốn điều lệ, cổ phiếu giảm hay tăng | Việc một ngân hàng tăng vốn điều lệ khác biệt với giá cổ phiếu. Nó có thể ảnh hưởng nhưng không liên quan đến nhau. 

Họ tăng vốn vì các nhà đầu tư muốn bơm thêm tiền vô mà không cần qua các kênh khác. Đó là điều tốt. Nhưng không có nghĩa là cổ phiếu vì thế sẽ tăng. 

Nên hỏi như sau. 

1. Tại sao họ lại tăng vốn điều lệ. Có cần thiết. Bộ ngân hàng gặp vấn đề thanh khoản hay gì sao mà cần làm vậy. Nếu là lý do đó thì tin tiêu cực. Cổ phiếu giảm. 

2. Ngân hàng muốn gia tăng vốn để mở rộng. Đó là tín hiệu tốt. Cổ phiếu có thể tăng. 

Tuy nhiên, cổ phiếu ra sao thì thuộc quyết định của người mua và bán. Tin tiêu cực nhưng cổ phiếu vẫn tăng, ngược lại cũng vậy. Chứ không có quy luật nhất định nào. 

Hiện tại với xu hướng đầu cơ và tâm lý bầy đàn thì tăng bất chấp lý do hay tình hình tài chính là gì. 

Bóc Phốt Tài Chính | 02.2.2021

Leave a Comment