Người giàu, nghèo và gửi ngân hàng

Người giàu, nghèo và gửi ngân hàng | So sánh sai thời điểm và mục đích.  1. Người giàu vay ngân hàng vì lợi tức họ nhận được cao hơn lãi. Khi có tiền dư họ vẫn gửi ngân hàng.  2. Người nghèo thì gửi tiết kiệm. Khi có đủ vốn thì họ sẽ dùng. … Read more

Phụ nữ Việt đầu tư giỏi hơn đàn ông Việt

Phụ nữ Việt đầu tư giỏi hơn đàn ông Việt | Phái nữ Việt Nam có tiềm năng để đầu tư thành công hơn đàn ông cùng xứ vì sở hữu những tố chất như sau. Không thích cờ bạc, thiên về tính toán. Không thích thể hiện để lấy le, dùng tiền cho mục … Read more

Người ta gửi tiền vào ngân hàng hoặc mua trái phiếu để tìm sự an toàn

Người ta gửi tiền vào ngân hàng hoặc mua trái phiếu để tìm sự an toàn. Đây là điều cơ bản mà ai cũng phải làm dù ở thời điểm nào đi nữa. Tuy nhiên, con người sẽ luôn dùng một phần tiền nhàn rỗi để đầu tư vào các kênh mạo hiểm hơn nhằm … Read more