Sales bảo hiểm nói gì

Sales bảo hiểm nói gì | Để mình tổng kết lại những câu mình đã từng nghe trực tiếp và gián tiếp của các em nhân hàng khi bán bảo hiểm. 

  1. Anh đẹp trai vậy phải biết lo xa chứ. Mình đâu biết tương lai ra sao. 
  2. Đóng bảo hiểm y tế kia thì mình mất luôn. Còn nhân thọ thì còn hoài. 
  3. Anh có gia đình thì nên mua bảo hiểm. Lỡ sau này có bị gì thì gia đình được giúp đỡ. 
  4. Đường giờ xe đông lắm anh ơi. Mua bảo hiểm cho an tâm. 
  5. Anh có cả mấy tỷ trong tài khoản. Mỗi năm trả chục triệu thì có là bao. 
  6. Lương hưu bây giờ không đủ sống đâu. Có bảo hiểm nhân thọ vẫn hơn. 
  7. Nhà em ai cũng mua bảo hiểm cả. 
  8. Mỗi năm mình chi trăm triệu cho mấy thứ linh tinh thì bảo hiểm là quá rẻ. 
  9. Mua bảo hiểm nhân thọ anh vừa được lãi và bảo hiểm y tế. Vẫn hơn anh ạ. 
  10. Mốt mình bị gì thì chẳng ai lo. Có bảo hiểm thì còn đỡ. 

Còn gì nữa. Mấy em ngân hàng giọng ngọt như đường. Nhưng mình dân nghèo nên nghe thôi chứ không muốn. Giọng mấy em cưng dã man. Anh ưng. 

Bóc Phốt Tài Chính | 21.1.2021

Leave a Comment