Văn đại diện cho con người

Văn đại diện cho con người | Văn không thể nào tự xuất hiện từ hư vô và chữ cũng không bao giờ tự trở thành bài viết được. Nó phải được tạo và kết nối bởi một con người. Nội dung là kết quả của tư duy, tâm tình, suy luận, mục đích, tầm … Read more

Vì sao nội dung ở Việt Nam nhạt, chỉ được khen và không được chê

Vì sao nội dung ở Việt Nam nhạt, chỉ được khen và không được chê | Mình luôn tò mò và khó hiểu về điều này. Nhưng sau một hồi tìm hiểu, nói chuyện với nhiều người và sự suy ngẫm thì cũng dần nhận ra. Đó là ở nơi này có nhiều rào cản … Read more