Nhóm “Bankers có gì vui?” block mình

Nhóm “Bankers có gì vui?” block mình, ai thương thì nhắn tin kêu họ gỡ block | Chuyện là vậy. Mình là thành viên tích cực và nhiệt tình của page. Hồi chiều có tấm ảnh về gái Vietcombank. Thế là mình vô còm như sau.

“Vietcombank phí thì cao và dịch vụ thì tệ. Mọi người đừng để gái dụ nhé. Không đáng đâu. Còn em gái kia thì không chê chỗ nào được.”

Sau đó thì bị block. Giờ ai thương mình thì nhắn tin kêu họ tháo đi. Đời mình bị 2 trang block, đó là Vietcetera và giờ là ‘Bankers có gì vui?’

Oan quá. Mình dễ thương vậy mà.

Bóc Phốt Tài Chính | 31.1.2021

Leave a Comment