80% sinh viên Việt Nam tốt nghiệp loại giỏi, lạm phát điểm số

Ngoài lạm phát tiền tệ, hốt-gơ TikTok, Việt Nam bây giờ còn có hiện tượng: Lạm phát điểm số. Lạm phát học sinh giỏi. Lạm phát sinh viên giỏi. Dựa theo báo cáo gần nhất của Bộ Giáo Dục năm 2023: 76% sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trên toàn quốc. 99% sinh viên tốt … Read more

Nghệ thuật thu tiền du khách

Nước nào cũng có các loại thuế và phí áp lên du khách, chỉ khác nhau ở mức độ. Nếu như Hội An chọn hình thức thu phí trực tiếp, 80,000 đồng cho người Việt và 120,000 đồng cho người nước ngoài, thì Paris có thuế du lịch. Đằng sau là một nghệ thuật lẫn … Read more