Tại sao người ta tin tưởng Dollar mà không phải là Nhân Dân Tệ

Tất cả đồng tiền hiện đại đều là giấy. Khác với ngộ nhận của nhiều người, Dollar hay Yen cũng không được quy đổi ra vàng.

Trước đây thì có. Nhưng sau năm 1971, Nixon đã bỏ cơ chế này.

Hiện tại, Dollar không khác gì tờ giấy.

Nhưng tại sao người ta lại tin tưởng và sử dụng nó, cùng với những đồng Euro và Pound.

Đó chính là niềm tin.

Sự khác biệt giữa Mỹ Âu và Trung Quốc, chính là niềm tin và những giá trị họ đại diện.

Người ta tin tưởng những Mỹ, Pháp, Đức, Nhật và Anh, vì nơi đó có cơ chê chính trị đa nguyên và luật pháp. Bạn có thể an tâm là tài sản mình sẽ không bị tịch thu chỉ một phát ngôn nào đó.

Nhưng khi nhắc đến Nga hay Trung Quốc, người ta nghĩ đến cơ chế kiểm soát và kinh tế quan liêu.

Đó là vì sao bạn có thể giao dịch Dollar và Euro tự do. Nhưng sẽ bị kiểm soát nếu muốn đổi sang Ruble hay Tệ.

Tài sản thôi chưa đủ, tài nguyên chỉ là một phần. Con người cần niềm tin.

Chính niềm tin mới mang lại giá trị cho đồng tiền.

Giải thích cho việc…