Nghệ thuật thu tiền du khách

Nước nào cũng có các loại thuế và phí áp lên du khách, chỉ khác nhau ở mức độ. Nếu như Hội An chọn hình thức thu phí trực tiếp, 80,000 đồng cho người Việt và 120,000 đồng cho người nước ngoài, thì Paris có thuế du lịch. Đằng sau là một nghệ thuật lẫn … Read more