Sức hút của Mỹ và Trung Quốc

Hiện tại có tầm 2,400 sinh viên Mỹ đang du học ở Trung Quốc. Ngược lại, có hơn 290,000 sinh viên Trung Quốc đang du học ở Mỹ.

Tuy dân số Trung Quốc là 1.4 tỷ, đông gấp 3 lần 331 triệu của Mỹ, nhưng số lượng du học sinh Trung Quốc lại nhiều gấp 120 Mỹ.

Con số đó còn thấp hơn 3,800 sinh viên Mỹ đang du học ở Đài Loan, một hòn đảo có dân số chỉ 23 triệu.

Điều này thấy sức hút quá chênh lệch.