Người giàu tử tế, ông chủ Mercedes tông xe máy

Người giàu tử tế, ông chủ Mercedes tông xe máy | Ông Trân, chủ của chiếc Mercedes, với hành động của mình đã ít nhiều thay đổi quan điểm về người giàu trong mắt đa số đám đông. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta quá quen với những câu truyện trong sách kể về ông … Read more

Ghét ai dìm hàng

Ghét ai dìm hàng | Trong các loại bất tài thì mình ghét nhất là thứ thích dìm hàng người khác trong khi bản thân không làm gì. Bạn có thể thấy thành phần này rất nhiều trong các phần bình luận của mấy bài về sự thành công của cá nhân nào đó.  Hôm … Read more