Ví dụ về GATO

Ví dụ về GATO | Mình xin mượn để lên án một lỗi hoặc thói xấu của một số độc giả. Đó là tính GATO dìm hàng. Thực sự không hiểu những con người này đang suy nghĩ gì. Thất vọng với thái độ này.  Từ bao giờ việc một bạn trẻ học tập ở … Read more

Ghét ai dìm hàng

Ghét ai dìm hàng | Trong các loại bất tài thì mình ghét nhất là thứ thích dìm hàng người khác trong khi bản thân không làm gì. Bạn có thể thấy thành phần này rất nhiều trong các phần bình luận của mấy bài về sự thành công của cá nhân nào đó.  Hôm … Read more