Ghét ai dìm hàng

Ghét ai dìm hàng | Trong các loại bất tài thì mình ghét nhất là thứ thích dìm hàng người khác trong khi bản thân không làm gì. Bạn có thể thấy thành phần này rất nhiều trong các phần bình luận của mấy bài về sự thành công của cá nhân nào đó. 

Hôm trước trong diễn đàn kia nói về sự phát triển của SuperShip. Kéo xuống thì một đám GATO với thái độ như sau. 

  1. “Ôi có giỏi gì đâu. Bình thường thôi.”
  2. “Ăn hên chứ tài năng gì.”

Làm mình nhớ đến vụ Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông. Lúc đó mình đọc comment của đám dân mạng mà thấy bực. 

  1. “Ôi cái thằng ăn cắp bản quyền.”
  2. “Thằng này làm game như lồng.”
  3. “Nó gặp may chứ tài ba quái gì.”

Rồi một đám bu vô dìm đồng bào mình trong khi công dân thế giới thì cổ vũ. Xấu hổ thiệt. Tư duy kiểu gì vậy mấy bạn. Giỏi thì làm như người ta đi. Không ai nể một kẻ ngồi không làm thầy đời. Bạn chỉ nhận được sự khinh bỉ từ người khác. 

Dìm người khác không làm bạn khá hơn. Nhưng lạ lùng thay, nó là điều phổ biến ở xứ này. Tư duy Loser. 

Bóc Phốt Tài Chính | 26.1.2021

Leave a Comment