Lạm phát là hiện tượng tiền tệ, góc nhìn trường phái Austrian

Lạm phát là hiện tượng tiền tệ, góc nhìn trường phái Austrian | Lạm phát là hiện tượng tiền tệ và chỉ tiền tệ. Nhiều người hay nhầm lẫn “Sự tăng giá của” với “Lạm phát.” Chắc do học thuyết kinh tế Keynesian ở đại học nhiều. Mình xin giải thích từ góc nhìn kinh … Read more

Tiền lì xì và lạm phát

Tiền lì xì và lạm phát | Mình nhớ những năm 2000 thì được lì xì 5,000 là thấy vui rồi vì có thể mua được nhiều thứ. Rồi năm tháng trôi qua, số tiền nhận được cũng tăng đáng kể. Từ từ là 10,000, rồi 20,000, rồi 50,000, rồi 100,000 và bây giờ nhiều … Read more

Người ta gửi tiền vào ngân hàng hoặc mua trái phiếu để tìm sự an toàn

Người ta gửi tiền vào ngân hàng hoặc mua trái phiếu để tìm sự an toàn. Đây là điều cơ bản mà ai cũng phải làm dù ở thời điểm nào đi nữa. Tuy nhiên, con người sẽ luôn dùng một phần tiền nhàn rỗi để đầu tư vào các kênh mạo hiểm hơn nhằm … Read more