Tiền lì xì và lạm phát

Tiền lì xì và lạm phát | Mình nhớ những năm 2000 thì được lì xì 5,000 là thấy vui rồi vì có thể mua được nhiều thứ. Rồi năm tháng trôi qua, số tiền nhận được cũng tăng đáng kể. Từ từ là 10,000, rồi 20,000, rồi 50,000, rồi 100,000 và bây giờ nhiều … Read more