“Tôi không cần đại học vì nó không nói lên điều gì”

“Tôi không cần đại học vì nó không nói lên điều gì” | Mình rất ngưỡng mộ những bạn nào có năng khiếu kinh doanh và khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, các bạn là những cá nhân phi thường minh chứng cho nghị lực. Nhưng không thể vì vậy mà nói rằng “Đại … Read more

Elon Musk nói “Đại học chỉ để cho vui, không quan trọng”

Elon Musk nói “Đại học chỉ để cho vui, không quan trọng” | Elon Musk tuy nói “Đại học chỉ để cho vui, không quan trọng” nhưng nó chỉ mang tính chất giải trí. Đừng ai đọc rồi nghĩ vậy là thật nhé vì thực tế như sau. Elon Musk tốt nghiệp Queen’s University, University … Read more