Mày tao khi yêu nhau

Mày tao khi yêu nhau | Mình không phân biệt vùng miền. Nhưng hình như chỉ mấy cặp tình nhân Hà Nội mới gọi người yêu là “Mày tao” khi cãi lộn. Còn trong đây thì vẫn gọi là “Anh em” như thường.  Khi gọi người mình yêu là “Mày” thì đó là hành vi … Read more

Hà Nội phục vụ chưa tốt

Hà Nội phục vụ chưa tốt | Dù đã nói nhiều lần nhưng phải lặp lại. Mình rất thích Hà Nội và cảnh ở miền Bắc, nó rất đẹp và tự nhiên nên sẽ quay lại tiếp. Nhưng chất lượng phục vụ ở thủ đô xét tổng quát rất thiếu chuyên nghiệp và đôi lúc … Read more