Robot của Amazon khiến nhân viên mất việc, sự huỷ diệt sáng tạo

Robot của Amazon khiến nhân viên mất việc, sự huỷ diệt sáng tạo | Ngày xưa khi bóng đèn được phát minh, những nhà làm đèn cầy bị mất việc. Rồi khi có xe hơi, những người kinh doanh xe ngựa bị loại bỏ. Gần đây khi có Grab, xe ôm truyền thông giảm mạnh. … Read more