Người ta gửi tiền vào ngân hàng hoặc mua trái phiếu để tìm sự an toàn

Người ta gửi tiền vào ngân hàng hoặc mua trái phiếu để tìm sự an toàn. Đây là điều cơ bản mà ai cũng phải làm dù ở thời điểm nào đi nữa. Tuy nhiên, con người sẽ luôn dùng một phần tiền nhàn rỗi để đầu tư vào các kênh mạo hiểm hơn nhằm tìm kiếm lợi nhuận trên lãi suất tiết kiệm. Cho nên không thể so sánh được.

1. Ngân hàng đóng vai trò ổn định và an toàn.

2. Cổ phiếu đóng vai trò kết nối doanh nghiệp và tiền dư.

Con người không ai chọn một và bỏ cái còn lại cả mà sẽ dùng cả hai. 50/50 là mức phổ thông. Còn tôi thì 80% cổ phiếu và 20% tiết kiệm để khi có tai nạn thì cần đến. Cho nên đừng lấy sự an toàn để so với mạo hiểm của thị trường hay ngược lại.

Nếu có bài học mà mấy bạn banker muốn quảng cáo thì chính là như sau.

“Không ai có thể đoán trước được thị trường hay rủi ro hiện hình. Cho nên đừng dồn hết tiền vào một chỗ và đánh cược. Mấy anh thấy chưa, chứng khoán có lên có xuống. Anh có chắc là mình sẽ không bị ảnh hưởng nếu nó giảm 40% không.

Đừng đánh cược vậy. Anh nên để phân nửa số tiền vô ngân hàng hoặc mua trái phiếu doanh nghiệp. Có vẫn hơn không. An toàn là trên hết. Nhớ gọi em tư vấn cho nhé.”

Bạn gái ngân hàng nào có dùng nội dung mình viết để câu khách mà chốt được đơn thì nhớ gửi mình ly trà sữa để cảm ơn nhé.

#bocphottaichinh | 01.2.2021

Leave a Comment