Tầm nhìn ngắn và dài hạn

Tầm nhìn ngắn và dài hạn | Đọc báo chí trong vài ngày qua thì sẽ nghĩ rằng thị trường sắp sụp đổ. Nhưng người ta quên nhìn tổng quát rằng thị trường Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể trong 10 năm qua. Trung bình 6-13% mỗi năm, tùy theo thời điểm.

Nếu có kinh nghiệm nào đó phải chia sẻ với mọi người thì đó chính là khái niệm “Tầm nhìn dài hạn.” Đừng tập trung vào những gì ở trước mắt mà quên đi cái dài hạn.

#bocphottaichinh | 28.1.2021

Leave a Comment