Vietnam Airlines muốn áp giá sàn

Vietnam Airlines muốn áp giá sàn | Nếu áp đặt già sàn thì có lẽ đơn vị hưởng lợi nhiều và duy nhất là Vietnam Airlines [HVN] vốn hoạt động theo mô hình hàng không phổ thông. Trong khi đó VietJet Air [VJA] thì theo mô hình giá rẻ. Khi cả hai có mức giá … Read more

Nhà nước bảo trợ và chứng khoán Việt Nam

Nhà nước bảo trợ và chứng khoán Việt Nam | Lần này mình sẽ nói về một yếu tố trong thị trường chứng khoán mà hơi tế nhị một chút. Đó là khi phân tích các công ty niêm yết trong nước thì mình sẽ không phân chia nó theo lời hay lỗ, tốt hay … Read more