Tiền lì xì và lạm phát

Tiền lì xì và lạm phát | Mình nhớ những năm 2000 thì được lì xì 5,000 là thấy vui rồi vì có thể mua được nhiều thứ. Rồi năm tháng trôi qua, số tiền nhận được cũng tăng đáng kể. Từ từ là 10,000, rồi 20,000, rồi 50,000, rồi 100,000 và bây giờ nhiều người cho 200,000. 

Cứ tưởng ai cũng giàu có hơn nhưng có lẽ do tiền mất giá nên số lượng nhận được ngày càng cao?

Bóc Phốt Tài Chính | 12.2.2021

504 thoughts on “Tiền lì xì và lạm phát”

  1. The traditional approach, still recommended by the CDC, is to perform nontreponemal tests first cialis tadalafil Unlike other retinoids, which are predominantly cytostatic, fenretinide induces apoptosis in several types of malignant cells and was well tolerated in phase I trials in both adults and children with solid tumors 15, 18, 21 Our study is one of the earliest of several phase II trials to assess the efficacy of fenretinide against various solid tumors

Leave a Comment