Tỷ phú không đóng thuế, ngộ nhận

Tỷ phú không đóng thuế, ngộ nhận | Cuộc tranh luận về việc người giàu “Không đóng thuế” đã diễn ra từ lâu và sẽ không bao giờ hết. Vì cơ bản cả hai bên đều không hiểu nguyên lý lẫn cơ chế. Mình không phải là chuyên gia thuế, nhưng theo dõi diễn đàn … Read more

Grab tăng thuế, lỗi tại ai

Grab tăng thuế, lỗi tại ai | Có lẽ quan điểm phân tích của tôi sẽ không đồng thuận với đa số ý kiến ở đây. Trong trường hợp này thì Grab đang làm đúng nghĩa vụ và tuân thủ pháp luật theo chỉ định chứ không thể nào làm khác được. Khi Bộ Tài … Read more