Charlie Munger đã dạy tôi

Charlie Munger đã dạy tôi | Charlie Munger là một trong những người “Thầy” của mình, cùng với Warren Buffett. Bề ngoài trông giống như một ông già bình thường nhưng lại là một biểu tượng của trường phái đầu tư giá trị dài hạn. Nhưng dạo gần đây thì ông ta trở thành mục … Read more