Sự thật khủng khiếp về Bill Gates

Sự thật khủng khiếp về Bill Gates | Các ơn người viết và dịch đã bóc phốt thành công Bill Gates và quỹ đầu tư của ông ta. Nhờ vậy mà bây giờ tôi và các độc giả mới biết những điều khủng khiếp như sau mà không thể nào tin được. Bill Gates làm … Read more

Môi trường tạo nhân tài, 5 biểu tượng công nghệ và phép màu của Mỹ

Môi trường tạo nhân tài, 5 biểu tượng công nghệ và phép màu của Mỹ | Nếu có một quốc gia đáng được thế giới học hỏi, thì đó chính là nơi sự phi thường được thiết lập, Mỹ. Môi trường tạo nhân tài và không có ví dụ nào tiêu biểu hơn nơi này. … Read more

Bill Gates kêu đánh thuế robot

Bill Gates kêu đánh thuế robot | Nội dung hoàn toàn dịch và hiểu sai phát ngôn của Bill Gates. Đây là nguyên văn của ông ta. “Right now if a human worker does you know, $50,000 worth of work in a factory, that income is taxed. If a robot comes in to do the … Read more

Bill Gates khởi nghiệp và nền tảng gia đình

Bill Gates khởi nghiệp và nền tảng gia đình | Đây là câu chuyện khởi nghiệp bạn hay đọc được trên báo chí. “Bill Gates bỏ đại học để khởi nghiệp với bạn Paul Allen rồi sáng lập Microsoft và trở thành người giàu nhất thế giới.”  Nó không sai nhưng đã bỏ sót rất … Read more

Bill Gates khởi nghiệp và nền tảng gia đình

Bill Gates khởi nghiệp và nền tảng gia đình | Đây là câu chuyện khởi nghiệp bạn hay đọc được trên báo chí. “Bill Gates bỏ đại học để khởi nghiệp với bạn Paul Allen rồi sáng lập Microsoft và trở thành người giàu nhất thế giới.”  Nó không sai nhưng đã bỏ sót rất … Read more