Bamboo IPO ở Mỹ

Bamboo IPO ở Mỹ | Mình rất muốn những Bamboo và Vinfast niêm yết ở Mỹ. Quan điểm là hệ thống kiểm soát và nhà đầu tư thị trường Mỹ sẽ sàng lọc và định giá tốt hơn. Những doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn mở rộng thì cũng phải nâng cấp dịch vụ. Đây … Read more