Shark Phú, “Made In” không quan trọng

Shark Phú, “Made In” không quan trọng | Đúng. Sản phẩm làm ở đâu không nên là tiêu chí ưu tiên. Quan trọng là mình nắm thương hiệu và kiếm lời. Với tinh thần đó tôi thấy tự nghiên cứu và sản xuất là điều không cần thiết. 

Để tiết kiệm thì nên làm như sau. 

1. Có tiền qua Trung Quốc đặt mua hàng có sẵn từ vật liệu cho đến sản phẩm gói gọi. 

2. Nhập về Việt Nam 80% hay với tỷ lệ đủ để công nhận là đầu vào. 

3. Thuê nhân công Việt Nam lắp ráp rồi dán Made In Vietnam lên. 

4. Rồi công bố mình đã tự làm ra hàng công nghệ cao giá rẻ.

5. Lên TV dạy làm giàu và truyền bí quyết. 

Vậy phải nhanh hơn không. Nhớ trước đây Khải Silk chơi chiêu này. Asanzo cũng vậy. Toàn doanh nhân thành đạt. 

Bóc Phốt Tài Chính | 20.1.2021

Leave a Comment