Việt Nam đứng đầu số lượng lao động ở Nhật

 

Dựa theo Statista và NHK News, sau đây là lực lượng lao động người nước ngoài ở Nhật.

  • Tổng số người lao động nước ngoài: 1,823,000
  • Tỷ lệ theo ngành: sản xuất 26%, phục vụ 35%

Tỷ lệ theo quốc tịch:

  • Việt Nam: 463,000 hoặc 25.4%
  • Trung Quốc: 396,000 hoặc 21.2%
  • Philippines: 205,000 hoặc 11.3%
  • Brazil: 134,000 hoặc 7.4%
  • Nepal: 118,000 hoặc 6.5%
  • Nước khác: 508,000 hoặc 28%

Nghĩa là Việt Nam là nước góp lao động nước ngoài nhiều nhất cho Nhật Bản. Khi tỷ lệ sinh đẻ ở nước này giảm, các doanh nghiệp buộc lòng phải tuyển người nước ngoài. Việt Nam được chọn vì có nhiều điểm tương đồng về văn hóa.

Xu hướng này sẽ tiếp tục tăng mạnh bất chấp việc đồng Yen giảm hay các TikToker chê bại Nhật Bản ra sao. Cho nên dễ hiểu vì sao tỷ lệ tội phạm người Việt ở Nhật cũng tăng cao, chiếm 30%.

Đây là một điều không có gì để tự hào.