Người Singapore tưởng nhớ Lý Quang Diệu bằng cách trồng cầy

IMG-9639

Mặc dù là người sáng lập và phát triển nước Singapore hiện đại, từ một thuộc địa Anh thành trung tâm tài chính ở Châu Á, nhưng Lý Quang Diệu chưa bao giờ muốn người khác coi mình là lãnh tụ.

Thậm chí, khái niệm đó gần như không tồn tại ở Singapore.

Mỗi năm vào ngày 16 tháng 9, ngày sinh của ông, người ta tôn vinh bằng cách trồng cây và chia sẻ những bài diễn văn cũ. Nơi tưởng nhớ của ông cũng chỉ là tấm bia mộ nhiên nằm trong một công viên.

Bạn sẽ không tìm thấy tượng đài nghìn tỷ nào để tôn sùng lãnh đạo. Đối với ông Lý Quang Diệu, điều đó nguy hiểm vì nó tạo hình tượng chính trị thay vì tập trung vào nền tảng.

Singapore bây giờ có GDP đầu người $65,000, là trung tâm thu hút vốn đầu tư và chất xám. Mặc dù có diện tích bằng 1 phần 3 TPHCM, nhưng kinh tế họ lớn bằng cả nước Việt Nam.

Nếu bạn đã đến quốc đảo nhỏ này, bạn sẽ càng ngưỡng mộ ông ta hơn. Nhưng ông ta không muốn ai sùng bái mình, càng không muốn trở thành thần tượng.

Di sản lớn nhất Lý Quang Diệu để lại là bài học về tầm quan trọng của lãnh đạo trong việc phát triển đất nước và nền kinh tế.

Thật không ngờ khi người Singapore tưởng nhớ Lý Quang Diệu bằng cách trồng cầy