Văn hóa tuyển dụng vô lý ở Việt Nam

Văn hóa tuyển dụng vô lý ở Việt Nam | Việt Nam có văn hóa tuyển dụng yêu cầu ứng cử viên là thiên tài nhưng trả lương thiên tai. Nhiều lúc không hiểu nổi họ suy nghĩ gì luôn. Hỏi mấy đứa bạn làm HR thì đây là mấy tin tuyển dụng của công ty nhỏ lẻ, người viết là quản lý. Còn không thì họ ghi tất cả kỹ năng muốn có ở một nhân viên rồi đưa hết vô yêu cầu. Cho nên đọc rất vô lý.

Mỗi nhân viên chỉ có một chuyên môn, còn lại là kỹ năng công cụ. Ví dụ trong ảnh thì chuyên môn chỉ nên là thiết kế web, thiết kế ảnh, viết content hoặc làm video. 

Còn nếu yêu cầu tất cả như vậy thì chỉ là “kỹ năng dùng công cụ.” Ví dụ, tôi thiết kế thì biết viết nội dung sơ sơ và phân tích dữ liệu đủ xài.

Vấn đề chính là thị trường lao động Việt Nam quá dư người cho nên các công ty tuyển dụng rất mắc cười trong khi trả lương chỉ 5-10 triệu. Với giá đó thì chỉ thuê một người có một chuyên môn thì hợp lý.

Chưa kể mấy vị trí cho nữ thì yêu cầu phải xinh. Không biết tuyển nhân viên hay gái cho anh sếp nữa. Đọc mấy tin như vậy thì loại cho lẹ vì nó chứng minh chỗ đó không hiểu họ đang làm gì hay tìm kiếm gì. Tôi sẽ rất hoài nghi về trình độ và tầm nhìn phân chia công việc.

Chúng ta cần coi lại cách tuyển dụng và nên có cái nhìn thực tế hơn.

Bóc Phốt Tài Chính | 12.3.2021

560 thoughts on “Văn hóa tuyển dụng vô lý ở Việt Nam”

  1. Taken together, these findings indicate pomegranate fruit extract as a promising chemotherapeutic agent in non small cell lung cancer women take viagra Moreover, the differential phenotypes of mice with inducible versus constant gene inactivation reveals evidence for the occurrence of developmental changes in the latter type of models

  2. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

  3. The sodium potassium chloride cotransporter 1 or NKCC1 gene slc12a2 is another important contributor to neuronal chloride homeostasis finpecia for sale Ultrasound may not be as helpful with IBC if a mass is not present but may help evaluate axillary lymph nodes armpit nodes

  4. bupropion levothyroxine 100 mcg efectos secundarios By winning the Cecil B DeMille award, Allen joins a distinguished club which boasts the likes of Walt Disney, Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Audrey Hepburn and Elizabeth Taylor amongst its members priligy uk

Leave a Comment