Tỷ phú không đóng thuế, ngộ nhận

Tỷ phú không đóng thuế, ngộ nhận | Cuộc tranh luận về việc người giàu “Không đóng thuế” đã diễn ra từ lâu và sẽ không bao giờ hết. Vì cơ bản cả hai bên đều không hiểu nguyên lý lẫn cơ chế. Mình không phải là chuyên gia thuế, nhưng theo dõi diễn đàn như Quora thì nhiều người đã phân tích như sau.

Có 2 loại thuế cá nhân chính.

  1. Thuế thu nhập. Đánh theo mức lũy tiến của lương nhận được, càng nhiều thì càng cao. Ở Mỹ là từ 10% đến 37% cho thu nhập trên $518,000.
  2. Thuế lợi nhuận. Đánh trên phần lợi nhuận từ đầu tư. Ở Mỹ là từ 0 cho đến 20%, thấp hơn mức tối đa của thuế thu nhập rất nhiều.

Vấn đề là như sau.

  1. Đa số người giàu kiếm tiền không phải từ lương mà từ đầu tư và cổ phần. 
  2. Đầu tư rủi ro hơn rất nhiều vì 100 người thực hiện thì 1 người thành công. Thực tế thì 10000 người bắt đầu thì chỉ có 1 siêu thành công. Cho mỗi Buffett hay Bezos thì có cả vạn doanh nhân và công ty phá sản. Nhưng bạn khi đọc báo chỉ biết tới người đạt đỉnh cao chứ đâu bao giờ đọc về người thất bại.
  3. Nhận lương thì an toàn vì bạn chỉ bỏ công và thời gian. Còn lại thì công ty lo. Vì không phải bỏ ra gì nên nó được đánh thuế từ thấp đến cao. 
  4. Để khuyến khích đầu tư thì đa số nước đều có cơ chế giảm thuế đầu tư và cho trừ lỗ vào thu nhập. Nếu không thì sẽ không ai mạo hiểm khởi nghiệp nữa.

Lấy Musk làm ví dụ. Dựa theo Tesla thì ông ta nhận $0 lương vì gần toàn bộ phần thương là từ cổ phiếu, trị giá $56 tỷ.

  1. Vậy thì Musk đóng $0 tiền thuê thu nhập cá nhân vì ông ta không có lương. Nhiều CEO cũng làm tương tự.
  2. Ông ta chỉ đóng thuế lợi nhuận khi bán cổ phiếu. Cái này không tránh khỏi.

Cho nên không thể dựa vào việc CEO hay doanh nhân đóng thuế cá nhân thấp để nói rằng “Họ trốn thuế” hoặc “Không đóng thuế” vì nó mập mờ và cho thấy bạn không nhìn bức tranh toàn diện.

Dù Buffett đóng mức thuế thấp hơn trợ lý văn phòng của mình nhưng ông ta đã tạo hàng triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp. Dù Bezos đóng thuế thu nhập gần không nhưng nhờ ông ta mà Amazon đã đóng hàng tỷ vào quỹ Bảo Hiểm Xã Hội. Hay dù Musk không nhận lương nhưng vẫn đóng thuế lợi nhuận.

Tôi cá rằng 10% của 1,000 triệu nhiều hơn 37% của $500,000. Cho nên đừng để tỷ lệ đánh lừa bạn. Nếu tính số tiền trực tiếp và gián tiếp thì những thuyền trưởng của nền kinh tế đang đóng thuế thay cả vạn người cộng lại rồi. 

Hãy cảm ơn Buffett, Gates, Bezos và Musk vì họ là lý do sỏi đá biến thành hàng hóa trong nền kinh tế chất xám.

Bóc Phốt Tài Chính | 11.6.2021

Leave a Comment