Tư duy doanh nhân hay ngáo, bảng giá chụp ảnh

Tư duy doanh nhân hay ngáo, bảng giá chụp ảnh | Mình thấy các fanpage chia sẻ tấm ảnh này với vài phiên bản khác nhau. Nó kể về anh thợ chụp ảnh tính tiền công chỉ $600.

Vậy là anh doanh nhân kia chê. Nói thiếu tầm nhìn. Cho nên cộng thêm vào chi phí như công edit, khấu hao và tiền lời. Tổng giá bây giờ là $1350.

Nếu đây là nội dung giải trí thì không có gì để nói. Nhưng nếu ai đó đọc mà nghĩ là tư duy doanh nhân thì quá thảm hại. Mặc dù mình chưa bao giờ kinh doanh nhưng xin đóng góp ý kiến.

Cái bảng tính giá “Tư duy cũ” và “Tư duy mới” thực chất là “Tư duy của một người nói nhảm hoặc ngáo.” Bởi vì khi khách đề xuất thì bạn chỉ đưa một con số và nó bao gồm tất cả. Khách không quan tâm bạn làm gì, có bao nhiêu công đoạn hay phân chia thế nào.

Bạn có thể ra giá là $600, $1350 hay $10,000 nhưng nó tùy thuộc vào thương hiệu cũng như chất lượng bạn tạo ra. 

Đó là bạn nói, còn khách có chịu không thì là chuyện khác. Họ chỉ quan tâm đến tổng chi phí phải trả là bao nhiêu. Nếu một người tính $600 làm tốt ngang người tính $1350 thì có lý do gì để chi cao hơn.

Một người biết mình có thể tính $1350 cũng không ai rảnh tới mức ra giá $600 để hại bản thân. Còn người có giá trị $600 cũng không điên gì ra giá $1350 trừ khi muốn thất nghiệp.

Cho nên tư duy ở đây không phải là tính giá bao nhiêu vì nó tùy thuộc vào bạn và khách. Muốn nâng giá thì phải xây dựng thương hiệu, quảng bá bản thân và sản xuất chất lượng tốt hơn trước. 

Sự cải tiến của bản thân và phát triển tay nghề chính là tư duy cần thiết. Còn không làm gì mà nâng giá thì đó là tư duy ngáo.

Bóc Phốt Tài Chính | 13.6.2021

Leave a Comment