Top các quốc gia đáng sống nhất cho phụ nữ, không có Việt Nam

Chúng luôn có trào lưu tôn vinh và tặng hoa trong các ngày như 8 tháng 3 và 20 tháng 10. Nhưng Việt Nam có phải là nước đáng sống cho phụ nữ không?

Dựa theo CEOWorld Magazine, sau đây là top 10 các nước với cơ chế và môi trường sống tốt nhất cho phái nữ.

  1. Netherlands
  2. Norway
  3. Sweden
  4. Denmark
  5. Finland
  6. Canada
  7. Switzerland
  8. New Zealand
  9. France
  10. Germany

Riêng Việt Nam thì xếp hạng 88, Trung Quốc hạng 95 và Bắc Hàn hạng 102.

Nghĩa là xếp áp chót và chỉ hơn các vương quốc cộng hòa củ chuối ở Châu Phi. Điều đó tuy không tệ nhất nhưng cũng không có gì để tự hào.

Lưu ý đây là phiên bản năm 2021, nhưng trừ khi có gì đó thay đổi thì năm 2023 cũng tương tự.