Top 10 quốc gia có tinh thần yêu nước nhất

Trong đó, Việt Nam xếp hạng 3, với 89% người khảo sát nói rằng sẽ sẵn sàng chiến đấu vì tổ quốc. Đi đầu là Morocco với 94%.

Điều thú vị nữa là top 10 các nước “Yêu Nước” nhất đều có GDP không hơn $5,000. Còn những nước có tỷ lệ thấp như Úc, Mỹ, hay Chây Âu thì có GDP trên $40,000.

Quốc gia-Tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu-GDP đầu người

  1. Morocco – 94% – $3,700
  2. Fiji – 94% – $4,600
  3. Pakistan – 89% – $1,500
  4. Vietnam – 89% – $3.800
  5. Bangladesh – 86% – $2,400
  6. Azerbaijan – 85% – $5,300
  7. Papua New Guinea – 84% – $2,600
  8. Afghanistan – 76% – $368
  9. Georgia – 76% – $5,000
  10. India – 75% – $2,200

Nếu xét về mức độ phát triển con người, môi trường và tự do kinh tế, họ đều xếp áp chót. Điều này chứng tỏ là lòng yêu nước online không liên quan gì tới sự thịnh vượng của quốc gia.