Thần đồng gốc Việt ở New Zealand

Thần đồng gốc Việt ở New Zealand | Trước đây tôi nhiều lần tranh luận về quan điểm “Môi trường tạo con người.” Rằng tài năng thì quốc gia nào cũng có nhưng họ chỉ có thể phát triển nếu được nuôi dưỡng trong một hệ sinh thái phù hợp.

Để minh chứng thì tôi hay ví dụ như sau. Giả sử Bill Gates sinh ra ở một quốc gia nghèo với cơ sở vật chất tồi tàn thì bây giờ thế giới có Microsoft không? Tôi e rằng hơi khó. Ông ta có thể là thiên tài nhưng chỉ trong nền kinh tế hàng đầu thì mới thể hiện tài năng đó được.

Người Việt Nam rất thông minh, có thể còn nhiều giới hạn về tư duy lẫn văn hóa, nhưng xét tổng quát thì không thua bất cứ dân tộc nào. Suy cho cùng thì con người ở đâu cũng là con người, khác ở môi trường vì nó tác động rồi dẫn đến kết quả khác nhau. Cho nên đề cao dân tộc này, hạ thấp dân tộc nọ là sai lầm. Hãy xét môi trường.

Đọc bài này mừng nhưng hơi khó hiểu. Tại sao lại là thần đồng “Gốc Việt” mà không phải là “Việt Nam.” Đó là vì cô ta tuy sinh ra ở đây nhưng được một gia đình New Zealand nhận nuôi. Câu chuyện ra sao thì không rõ, có thể là nhận trẻ nuôi hoặc theo pháp lý nào đó.

New Zealand tuy chỉ có dân số 4.9 triệu nhưng lại là một tiểu cường quốc về kinh tế và giáo dục. Họ đã làm gì để tài năng này được bộc lộ. Có phải là hệ thống giáo dục khai phóng, khuyến khích tư duy độc lập và chương trình đổi mới. Chúng ta hãy nhìn và học hỏi để áp dụng. 

Tôi rất tự tin là nếu cải thiện và tạo hệ thống tương tự thì Việt Nam không chỉ có một vài thiên tài mà sẽ cỗ máy sản xuất tài năng vô hạn. Vì môi trường tạo con người.

Bóc Phốt Tài Chính | 18.4.2021

Leave a Comment