Tesla lời bằng đầu cơ Bitcoin

Tesla lời bằng đầu cơ Bitcoin | “Đầu cơ” khác với “đầu tư” cho nên không thể lấy lợi nhuận từ Bitcoin để so với bán xe được.

1. 94% doanh thu của Tesla là từ bán xe và nó chiếm 99% lợi nhuận.

2. Còn 6% doanh thu còn lại đến từ năng lượng và buôn giấy phép carbon.

3. Lợi nhuận kinh doanh của năm 2020 là $721 triệu, giao 500,000 chiếc xe, tính ra chỉ $1,400 và ước tính sẽ lỗ kéo dài vì mô hình xe điện chưa đủ để thu lời. 

4. Bitcoin trong thời gian qua tăng 50%, chủ yếu từ tâm lý đầu cơ, cho nên trên giấy thì $1.5 tỷ kia lời hơn $800 triệu. Nhưng chỉ trên giấy.

Đầu cơ Bitcoin có thể lời và lỗ. Bây giờ giá Bitcoin lên thì trên giấy là lời, nhưng lỡ nó giảm 50% thì sao. Nó không mang tính chất ổn định và hệ thống.

Nhiều người bất ngờ khi Tesla lại quyết định dùng $1.5 tỷ tiền mặt để mua Bitcoin, một thứ có giá cả biến động mạnh. Trong khi đây là một điều cấm kỵ trong quản lý tài chính doanh nghiệp. Hiện tại họ có khoảng $19 tỷ tiền mặt và tương đương, nghĩa là Bitcoin chiếm 8%. Đây không bao giờ là điều khuyến khích.

Hậu quả là những fan cuồng sẽ hùa theo rồi tạo thành cơn đầu cơ giá cả. Nếu sau này nó giảm, nhiều người lỗ thì uy tín ông ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi khá bất ngờ khi ban quản trị và CFO lại cho phép điều này xảy ra.

Bóc Phốt Tài Chính | 22.2.2021

Leave a Comment