Elon Musk, Bitcoin và lỗ

Elon Musk, Bitcoin và lỗ | Bao nhiêu người nghe lời ông ta bây giờ đang lỗ. Tương tự như vụ Dogecoin và cổ phiếu Signal vậy. Vô trách nhiệm.  Tôi rất ngưỡng mộ Elon Musk. Theo dõi ông ta cũng 10 năm rồi kể từ khi Tesla chưa niêm yết. Ông ta đúng là … Read more