Chính sách 1 con của Trung Quốc và 2 con của Việt Nam

Chính sách 1 con của Trung Quốc và 2 con của Việt Nam | Khi nhìn lại những chính sách trong quá khứ thì một trong những quyết định tai hại nhất là “Chính sách 1 con” [One child policy] của Trung Quốc. May mắn thay, Việt Nam không làm theo mà chỉ quảng bá … Read more

Lạc quan về GDP Việt Nam

Lạc quan về GDP Việt Nam | Các bạn có thể có cái nhìn không thiện cảm với chính quyền nhưng sẽ là ngu ngốc nếu bác bỏ tiềm năng quốc gia. Trong cơn đại dịch, chúng ta vẫn phát triển là điều không bất ngờ. Dân số 97 triệu. Xếp chỉ sau Indonesia và … Read more