Phong thủy tài chính

Phong thủy tài chính | Còn theo tôi, người tin vào khoa học và kế hoạch, thì phong thủy là một cái khái niệm cực kỳ nhảm nhí và vô nghĩa. Tôi biết nhiều bạn mê tín sẽ không đồng ý. Nhưng sau khi tìm hiểu nó, tôi xin kết luận nó là một ảo … Read more