Phong thủy tài chính

Phong thủy tài chính | Còn theo tôi, người tin vào khoa học và kế hoạch, thì phong thủy là một cái khái niệm cực kỳ nhảm nhí và vô nghĩa. Tôi biết nhiều bạn mê tín sẽ không đồng ý. Nhưng sau khi tìm hiểu nó, tôi xin kết luận nó là một ảo giác. 

Muốn ổn định tài chính thì hãy lên kế hoạch, mục tiêu và thực hiện. Phong thủy hay mê tín là dấu hiệu của tư duy thất bại. Tôi tin vào chính mình hơn. 

Bóc Phốt Tài Chính | 25.1.2021

Leave a Comment