Đà Nẵng nhậu

Đà Nẵng nhậu | Trong lần nói chuyện với cô bạn người Đà Nẵng về chủ đề đàn ông. “Em thấy trai ở đây sao?” Cô ta trả lời, “Quen vài người rồi em không muốn quen ai nữa.” Hỏi ra thì lý do chính là tính gia trưởng và nhậu nhẹt của không ít … Read more