Margin đòn bẩy, trò chơi ngu dại

Margin đòn bẩy, trò chơi ngu dại | Nếu phải chọn một thứ để làm biểu tượng cho sự ngu dại trong đầu tư chứng khoán thì có lẽ nên dùng đòn bẩy [margin] vì không có gì minh chứng rõ hơn. Nó là cách các công ty kiếm lời từ lãi suất và phí. … Read more