Nói về Lê Thẩm Dương và bài học làm giàu

Nói về Lê Thẩm Dương và bài học làm giàu | Trong 4 bậc thang của tự do tài chính thì tôi đang ở bậc 5, “Không nghe thánh XaoLong online giảng về làm giàu.” Đó cũng là chân lý cao nhất bạn có thể đạt được.  Vấn đề với Lê Thẩm Dương hay bất … Read more

Làm giàu bằng chứng khoán

Làm giàu bằng chứng khoán Chứng khoán là công cụ để nhân tài sản có sẵn chứ không phải là kênh làm giàu nhanh. Mỗi năm lợi tức 10-15% là ổn. Muốn giàu từ chứng khoán thì bạn phải có công việc lương cao rồi dùng tiền đầu tư.  Những người giàu từ chứng khoán … Read more

Gia đình và quy luật tích luỹ tiền bạc

Gia đình và quy luật tích luỹ tiền bạc | Tôi rất khó chịu khi đọc bài báo nào đó với nội dung làm giàu như “Chàng trai 9x từ 20 triệu xây dựng doanh nghiệp lên chục tỷ” hoặc “Từ cô gái nghèo, sau vài năm có hệ thống triệu đô.” Không chỉ thiếu … Read more