Kiến tạo quốc gia, thành công cá nhân và thịnh vượng của đất nước

Kiến tạo quốc gia, thành công cá nhân và thịnh vượng của đất nước | Trong một buổi học do một nhóm doanh nhân tổ chức. Khi ông Lâm Minh Chánh đang chia sẻ thì có một học viên đã làm cả lớp bất ngờ với phát biểu như sau. “50 tuổi trở thành Thủ … Read more