Không cho tiền ăn xin

Không cho tiền ăn xin | Đó là lý do vì sao tôi bây giờ không cho tiền ăn xin nữa vì bản thân đã bị lừa quá nhiều. Nếu tìm hiểu sẽ thấy họ có tổ chức hết và đường dây buôn bán.  Ở Đà Nẵng ngay phố ẩm thực Phạm Hồng Thái hay … Read more