Nhạc Việt Nam thất bại

Nhạc Việt Nam thất bại | Âm nhạc Việt Nam xét nhiều mặt là sự thất bại vì không chịu tìm tòi cái riêng mà chỉ ăn theo cái đã làm ra sẵn. Những ai thuộc thế hệ 1980s chắc sẽ nhớ những bài của trung tâm Asia và Thúy Nga. Lúc đó thì âm … Read more