Số công ty điện lực, EVN lỗ 16500 tỷ nửa đầu năm

Hình ảnh thông tin này miêu tả sự khác biệt trong số lượng công ty điện lực ở thị trường Việt Nam và một số quốc gia khác.

  • Việt Nam 1
  • Thái Lan 5
  • Singapore 7
  • Anh 40
  • Úc 114
  • Đức 1200
  • Mỹ 3300

Định nghĩa của độc quyền là khi thị trường chỉ một đơn vị cung cấp và không có đối thủ cạnh tranh.