Tại sao du lịch Tây Nguyên chưa phát triển?

Nếu phải chọn một nơi để làm điểm nghỉ mát lý tưởng ở trong nước, Tây Nguyên sẽ đứng đầu. Vùng đất này sở hữu tất cả để giữ chân bạn. Đồi thông, biển hồ, vườn cà phê, và sương mờ. Nhưng nếu đã đến Tây Nguyên, bạn sẽ ít nhiều tò mò là tại … Read more

$200,000 cho giấy phép bán hàng rong ở New York

Đây là cách thành phố New York quản lý mô hình gánh hàng rong để vừa tạo công ăn việc làm, giữ gìn trật tự, và bảo đảm vệ sinh. Hội đồng sẽ cấp giấy phép trong phạm vi quản lý. Hiện tại, số lượng là 5,100. Nghĩa là trong trung tâm thành phố, chỉ … Read more

Việt Nam đứng đầu số lượng lao động ở Nhật

Dựa theo Statista và NHK News, sau đây là lực lượng lao động người nước ngoài ở Nhật. Tổng số người lao động nước ngoài: 1,823,000 Tỷ lệ theo ngành: sản xuất 26%, phục vụ 35% Tỷ lệ theo quốc tịch: Việt Nam: 463,000 hoặc 25.4% Trung Quốc: 396,000 hoặc 21.2% Philippines: 205,000 hoặc 11.3% … Read more