Cả phố bán sữa chua

Suy ngẫm về triết lý kinh doanh của người Việt Nam Ở Việt Nam có đặc điểm kinh doanh là khi thấy ai làm tốt cái gì đó, người khác sẽ làm y chang và mở tiệm kế bên. Sữa chua là ví dụ. Ở Hạ Long có con phố sữa chua, nhưng rồi không … Read more